2022 National Applied Research Laboratories Internship Program

Odbor medzinárodnej spolupráce dáva do pozornosti ponuku stáží vo výskumných centrách National Applied Research Laboratories (NARLabs) na Taiwane v rámci programu 2022 National Applied Research Laboratories Internship Program.

Stáže v trvaní 8 týždňov s možnosťou predĺženia sú určené študentom bakalárskeho, magisterského a doktorandského štúdia, ktorých zameranie spadá do jednej z nasledujúcich oblastí:

(1) Earth & Environment

(2) Information & Communication Technology

(3) Biomedical Technology

(4) Science & Technology Policy

Viac informácií na https://www.narlabs.org.tw/en/xmdoc/cont?XsmSId=0L098557140979388191