Vedenie

V súčasnosti vedie Odbor medzinárodnej spolupráce SAV podpredsedníčka SAV pre zahraničné styky Mgr. Zuzana Panczová, PhD. a jej zástupcovia MUDr. Mgr. Tomáš Hromádka, PhD. a Mgr. Michal Kšiňan, PhD.

Panczova_1000px.jpg
Zuzana Panczová, PhD, je samostatnou vedeckou pracovníčkou Ústavu etnológie a sociálnej antropológie SAV. Ako etnologička sa venuje súčasným a tradičným naratívom (predovšetkým povestiam, fámam a konšpiračným teóriám) v kontexte náboženských a ideologických presvedčení. Je v uvedenej oblasti autorkou alebo spoluautorkou desiatok vedeckých publikačných výstupov (napr. publikácia Konšpiračné teórie: témy, historické kontexty a argumentačné stratégie, 2017), a zároveň popularizátorkou vedy, za čo bola v roku 2021 ocenená Cenou SAV za popularizáciu vedy. Od júna 2021 pôsobí v Predsedníctve SAV ako podpredsedníčka SAV pre zahraničné styky.“
Hromadka_1000px.jpg
Tomáš Hromádka, PhD, je neurovedec a samostatný vedecký pracovník Neuroimunologického ústavu SAV. Venuje sa systémovým neurovedám, t.j. vzťahom medzi zmenami aktivity mozgu a správaním organizmu. Od júna 2021 pôsobí v Predsedníctve SAV ako zástupca podpredsedníčky SAV pre zahraničné styky a zástupca podpredsedu SAV pre 2. oddelenie vied.“
Ksinan_1000px.jpg
Michal Kšiňan, PhD, získal doktorát na parížskej Sorbonne, kde neskôr aj prednášal, a zároveň v Historickom ústave SAV, kde momentálne pracuje. Ako historik sa špecializuje na dejiny strednej Európy a Francúzska. Publikoval viac ako dve desiatky vedeckých článkov a zostavil viacero kolektívnych publikácií. Napísal niekoľko kníh o Štefánikovi, ktoré boli preložené do francúzštiny, angličtiny a nemčiny. Dostal viacero prestížnych ocenení a štipendií, ako napríklad Cenu prezidenta Slovenskej republiky pre študentskú osobnosť Slovenska (2011), Fulbrightovo štipendium (2014) alebo SAS-UPJS ERC Visiting Fellowship Grant (2021). Od júna 2021 pôsobí v Predsedníctve SAV ako zástupca podpredsedníčky SAV pre zahraničné styky.“