Schválené medzinárodné projekty

Bilaterálne mobilitné projekty

 • Bulharsko – BAV: schválené projekty, call
 • Česká republika – AV ČR: schválené projekty, call
 • Maďarsko – MAV: schválené projekty, call
 • Open Mobility projekty: schválené projekty, call
 • Poľsko – PAV: schválené projekty, call
 • Rumusko – RA: schválené projekty, call
 • Srbsko – SAVU: schválené projekty, call
 • Taliansko – CNR: schválené projekty, call

SAS-ERC-UPJŠ-VFG:  schválené projekty , call

Spoločné výskumné projekty

 • EIG CONCERT-Japan: schválené projekty, call
 • SAS-MOST Joint Research Projects: schválené projekty, call
 • TÜBİTAK-SAS Bilateral Cooperation Projects: schválené projekty, call
 • V4-Japan Joint Research Program: schválené projekty, call

Programy schémy ERA-NET

 • BiodivERsA3: schválené projekty, call
 • ENM III: schválené projekty, call
 • ERACoSysMed: schválené projekty, call
 • ERA-CVD: schválené projekty, call
 • ERA-MIN 2: schválené projekty, call
 • ERA-MIN 3: schválené projekty, call
 • FLAG-ERA III: schválené projekty, call
 • CHANSE: schválené projekty, call
 • CHIST-ERA IV: schválené projekty, call
 • M-ERA.NET 2: schválené projekty, call
 • M-ERA.NET 3: schválené projekty, call
 • NEURON I: schválené projekty, call
 • NEURON II: schválené projekty, call
 • QuantERA: schválené projekty, call
 • TRANSCAN-2: schválené projekty, call
 • TRANSCAN-3: schválené projekty, call

Európske partnerstvá

 • BIODIVERSA+: schválené projekty, call
 • ERA4Health: schválené projekty, call
 • WATER4All: schválené projekty, call