Kontakt

Vedenie

Mgr. Zuzana Panczová, PhD.

PODPREDSEDNÍČKA SAV PRE ZAHRANIČNÉ STYKY

T:+ 421 2 57510 180

MUDr. Mgr. Tomáš Hromádka, PhD.

ZÁSTUPCA PODPREDSEDNÍČKY SAV PRE ZAHRANIČNÉ STYKY

T:+ 421 2 57510 130
M:+ 421 904 952 058

Mgr. Michal Kšiňan, PhD.

ZÁSTUPCA PODPREDSEDNÍČKY SAV PRE ZAHRANIČNÉ STYKY

T:+ 421 2 57510 128

Referát bilaterálnej spolupráce

PhDr. Ľudmila Dolná, PhD.

T:+ 421 2 57510 179
Program Mobility SAV-CNR (Taliansko), SAV-DAAD (Nemecko), SAV-NRF Kórea, SAV-CAS, CASS Čína, Izrael, Škandinávske krajiny, Taiwan, Japonsko, podpora excelentného výskumu - program Seal of Excellence, ERC SAS-UPJŠ-VFG, medzinárodné vedecké organizácie ALLEA, EASAC, ISC, Komisia KZS

Mgr. František Fundárek, CSc.

T:+ 421 2 57510 138
Amerika, India, Mongolsko, Vietnam, Rusko, Holandsko, Luxembursko, Pobaltské štáty, Bielorusko, Maďarsko, Poľsko, Rakúsko, Rusko, Spojené kráľovstvo, Ukrajina Medzinárodné organizácie: V4, Národné komitéty, IAP, SAIA, Zmiešaná komisia Akcie Rakúsko - Slovensko, ZPC členov P SAV a pracovníkov Ú SAV

Mgr. Lucia Kürthiová

T:+ 421 2 57510 139
Program Mobility SAV-AV ČR (Česko), SAV-CSIC (Španielsko), SAV-SAZU (Slovinsko), SAV-BAV (Bulharsko), SAV-SASA (Srbsko), SAV-RA (Rumunsko), Belgicko, Grécko, krajiny bývalej Juhoslávie, Afrika

Referát medzinárodných projektov

Ing. Katarína Bibová

T:+ 421 2 57510 136
Programy: EuroNanoMed3, NEURON Cofund2, TRANSCAN-3, Komisia MVTS

Ing. Silvia Kecerová, PhD.

T:+ 421 2 57510 118
Programy: SAS-MOST JRP, V4-Japan JRP, V4-Korea JRP, EIG CONCERT-Japan, ERA4CS, EJP RD, European Partnership on Rare Diseases (v príprave)

Mgr. Martin Novák, PhD.

T:+ 421 2 57510 119
Programy: SusAn, ERA-CVD, QuantEra, QuantERA 2, ERA-MIN 2, ERA-MIN 3, M-ERA.NET 2, M-ERA.NET 3, TRANSCAN 3, partnerstvo Water4All (v príprave)

Ing. Zuzana Panisová

T:+ 421 2 57510 245
Programy: BiodivERsA3, BiodivClim, BiodivRestore, BiodivScen, Biodiversa+, CHANSE, CHIST ERA, FLAG ERA, HERA JRP PS, Komisia SAV pre vyhodnocovanie medzinárodných projektov, SAS-TUBITAK JRP