CALL OPEN Biodiversa+ Call “Improved transnational monitoring of biodiversity and ecosystem change for science and society”

Partnerstvo European Biodiversity Partnership (Biodiversa+) otvorilo výzvu na tému “Improved transnational monitoring of biodiversity and ecosystem change for science and society”. Podrobný popis témy je prístupný na nasledovnom linku https://www.biodiversa.org/2064/download

Aktualizované detailné informácie týkajúce výzvy a podmienok pre záujemcov sú prístupné priamo na stránke https://www.biodiversa.org/2017

Uzávierka pre podávanie projektových návrhov (pre-proposals) v 1. kole je 9. november 2022, 15:00 CET.

Podpora pre žiadateľov je vo forme Partner Search Tool a informačného webinára, ktorý sa uskutoční dňa 20. 9. 2022 o 15.00h.

Predsedníctvo SAV odsúhlasilo pre uvedenú výzvu indikatívny rozpočet 240 tis. Eur na podporu 2 výskumných projektov na 3 roky.

KONTAKTNÁ OSOBA

Ing. Zuzana Panisová

T:+ 421 2 57510 245

@:panisova@up.upsav.sk