CALL OPEN – EIG CONCERT-JAPAN 10TH CALL „Solutions for Carbon-Neutral Cities“

Odbor medzinárodnej spolupráce informuje o otvorení 10. spoločnej výzvy konzorcia European Interest Group CONCERT-Japan (EIG CONCERT-Japan) na tému  Solutions for Carbon-Neutral Cities „.

Výzva pozýva výskumníkov z Japonska a Európy prinášať nové riešenia na zdokonalenie trvalej udržateľnosti miest.

Do výzvy sa môžu zapojiť medzinárodné konzorciá minimálne troch partnerov z minimálne troch krajín participujúcich na výzve, ktorí spĺňajú podmienky stanovené príslušnou národnou financujúcou organizáciou. Jeden z týchto partnerov musí byť z Japonska a ďalší dvaja z dvoch rôznych európskych štátov.

Zoznam participujúcich krajín a financujúcich organizácií:

  • Bulgaria: Bulgarian National Science Fund (BNSF)
  • Czech Republic: Ministry of Education, Youth and Sports (MEYS)
  • Czech Republic: Czech Academy of Sciences (CAS)
  • France: Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)
  • Hungary: National Research, Development and Innovation Office (NKFIH)
  • Japan: Japan Science and Technology Agency (JST)
  • Poland: National Centre for Research and Development (NCBR)
  • Slovakia: Slovak Academy of Sciences (SAS)
  • Türkiye: The Scientific and Technological Research Council of Türkiye (TÜBITAK)

Predsedníctvo SAV uznesením č. 588 zo dňa 13.4.2023 na túto výzvu vyčlenilo prostriedky vo výške max.  40,000€/projekt/rok (z čoho 15 000 €/projekt/rok je povinná spoluúčasť príslušnej organizácie SAV) na obdobie max. 3 rokov. Predpokladá sa financovanie 1 projektu s účasťou SAV.

Bližšie informácie a dokumenty k výzve sú dostupné v prílohe a na oficiálnej stránke výzvy: concert-japan.eu/spip.php?article98

Termín na podávanie projektov: 1 st August 2023, 10:00 Central European CEST / 17:00 Japan Time JST

KONTAKTNÁ OSOBA

Ing. Silvia Kecerová, PhD.

@: kecerova@up.upsav.sk

T: +421 2 57510118