CALL OPEN – EIG CONCERT-JAPAN 9TH CALL ON DESIGN OF MATERIALS WITH ATOMIC PRECISION

Odbor medzinárodnej spolupráce informuje o otvorení 9. spoločnej výzvy konzorcia European Interest Group CONCERT-Japan (EIG CONCERT-Japan) na tému „Design of Materials with Atomic Precision“.

Výzva prináša krok vpred v oblasti dizajnu a vývoja multifunkčných pokročilých materiálov pre viaceré sociálne a priemyselné aplikácie tým, že pozýva výskumníkov z Japonska a Európy, aby vyvinuli nové návrhy materiálov s atómovou presnosťou.

Do výzvy sa môžu zapojiť medzinárodné konzorciá minimálne troch partnerov z minimálne troch krajín participujúcich na výzve, ktorí spĺňajú podmienky stanovené príslušnou národnou financujúcou organizáciou. Jeden z týchto partnerov musí byť z Japonska a ďalší dvaja z dvoch rôznych európskych štátov.

Zoznam participujúcich krajín a financujúcich organizácií:

  • Bulgaria: Bulgarian National Science Fund (BNSF)
  • Czech Republic: Ministry of Education, Youth and Sports (MEYS)
  • Czech Republic: Czech Academy of Sciences (CAS)
  • Hungary: National Research, Development and Innovation Office (NKFIH)
  • Japan: Japan Science and Technology Agency (JST)
  • Poland: National Centre for Research and Development (NCBR)
  • Slovakia: Slovak Academy of Sciences (SAS)
  • Spain: Agencia Estatal de Investigación (AEI) – State Research Agency
  • Turkey: The Scientific and Technological Research Council of Turkey (TUBITAK)

Predsedníctvo SAV uznesením č. 233 zo dňa 10.2.2022 na túto výzvu vyčlenilo prostriedky vo výške max.  40,000€/projekt/rok (z čoho 15 000 €/projekt/rok je povinná spoluúčasť príslušnej organizácie SAV) na obdobie max. 3 rokov. Predpokladá sa financovanie 1 projektu s účasťou SAV.

Bližšie informácie a dokumenty k výzve sú dostupné v prílohe a na oficiálnej stránke výzvy http://concert-japan.eu/spip.php?article90

Termín na podávanie projektov: 18 júl 2022, 10:00 CEST (17:00 japonského času)

KONTAKTNÁ OSOBA

Ing. Silvia Kecerová, PhD.

T: +421 2 57510118

@: kecerova@up.upsav.sk