CALL OPEN – EJP RD JTC 2023

Odbor medzinárodnej spolupráce informuje o oficiálnom otvorení 5. spoločnej výzvy konzorcia European Joint Programme on Rare Diseases (EJP RD Joint Transnational Call 2023) na tému:

“Natural History Studies addressig unmet needs in Rare Diseases”

Cieľom tejto grantovej schémy je dať výskumníkom z rôznych krajín príležitosť vybudovať efektívnu spoluprácu a realizovať spoločný interdisciplinárny výskum založený na komplementarite a zdieľaní ich expertíz, pričom sa očakáva, že výsledky takéhoto výskumu budú v budúcnosti využité v prospech pacientov.

Harmonogram výzvy

15 december 2022Informačný webinár pre žiadateľov
15 február 2023Termín na podanie prvotných projektových návrhov – pre-proposal (1. kolo)
koniec apríla 2023Pozvanie do 2. kola návrhov
14 jún 2023Termín na podanie kompletných návrhov projektov – full proposal (2.kolo)
26 júl 2023Odpoveď na externé posudky – rebuttal
December 2023Oznámenie výsledkov

Predsedníctvo SAV uznesením č. 402 zo dňa 13. 10. 2022 súhlasilo so zapojením SAV do tejto výzvy a s finančnou podporou 1 projektu do maximálnej výšky 40 000€/rok (z čoho 15 000 €/rok je povinná spoluúčasť príslušnej organizácie SAV) na obdobie 3 rokov.

Bližšie informácie sú dostupné na stránke konzorcia: 

https://www.ejprarediseases.org/joint-transnational-call-2023/

Nástroj na vyhľadávanie partnerov: https://live.eventtia.com/en/jtc2023matchmaking

Dokumenty výzvy: Documents – Joint Transnational Call 2023 – EJP RD – European Joint Programme on Rare Diseases (ejprarediseases.org)

Všetkých uchádzačov zo SAV žiadame aby pred dátumom uzávierky na podávanie prvotných projektových návrhov (15.február 2023) kontaktovali uvedenú kontaktnú osobu a zaslali jej vyplnenú deklaráciu o spoluúčasti organizácie, ktorej vzor nájdete v prílohe.

Letter_of_Commitment_Spoluucast.docx

KONTAKTNÁ OSOBA

Ing. Silvia Kecerová, PhD.

T: +421 2 57510118

@: kecerova@up.upsav.sk