CALL OPEN: ERA4Health NANOTECMEC Call

Konzorcium Era4Health Partnership informuje o otvorenej výzve NANOTECMEC: “ The Nano and advanced technologies for disease prevention, diagnostic and therapy ” na stránke:  https://era4health.eu/nanotecmec-2024/ .

Prihlasovací systém je otvorený od 14. novembra 2023.

Termín na predkladanie návrhov projektov je do 30. januára 2024 (16:00 SEČ). Podľa uznesenia č. 405 Predsedníctvo SAV odsúhlasilo pre NANOTECMEC výzvu indikatívny rozpočet vo výške 240 000€ s cieľom podporiť 2 výskumné projekty na obdobie 3 rokov, a to maximálne do výšky 40 000€/1projekt/rok, pričom spoluúčasť ústavu SAV je 15 000€/1projekt/rok.

KONTAKTNÁ OSOBA

Ing. Katarína Bibová

T:+ 421 2 57510 136

@: bibova@up.upsav.sk