CALL OPEN CHIST ERA Call 2022 

ERA-NET konzorcium CHIST-ERA otvorilo výzvu na podávanie návrhov projektov na témy

  • Security and Privacy in Decentralised and Distributed Systems (SPiDDS)
  • Machine Learning-based Communication Systems, towards Wireless AI (WAI)

Termín uzávierky výzvy je 2. február 2023 (17:00 CET)

Text výzvy a podmienky sú zverejnené na stránke:

https://www.chistera.eu/news/publication-call-2022-announcement

Pre záujemcov o výzvu je dostupná podpora v nasledovnej forme:

Predsedníctvo SAV odsúhlasilo pre uvedenú výzvu indikatívny rozpočet 120 tis. eur na podporu 1 výskumného projektu na 3 roky.

KONTAKTNÁ OSOBA

Ing. Zuzana Panisová

T: + 421 2 57510 245

@: panisova@up.upsav.sk