CHIST-ERA Conference 2022

Odbor medzinárodnej spolupráce informuje, že 24. – 26. mája 2022 sa uskutoční konferencia usporiadaná v ERA-net konzorciom CHIST-ERA. Cieľom konferencie je networking vedeckej komunity a špecifikácia dvoch tém výzvy JTC 2022:

  • Security and Privacy and Decentralised and Distributed Systems
  • Machine Learning-based Communication Systems, towards Wireless AI

Bližšie informácie o formáte, programe a registrácii sú na stránke:

https://www.chistera.eu/conference-2022-programme

KONTAKTNÁ OSOBA

Ing. Zuzana Panisová

T: + 421 2 57510245

@: panisova@up.upsav.sk