CHIST ERA Call Open & Re-usable Research Data & Software OPEN NOW

Medzinárodné ERA-NET konzorcium CHIST ERA otvorilo výzvu na podávanie návrhov projektov na tému „Open & Re-usable Research Data & Software“.

Výzva je určená nielen pre ICT vedeckú komunitu, ale aj pre Open Science špecialistov a komunity z rôznych výskumných oblastí.

P SAV odsúhlasilo indikatívny rozpočet 80 000 eur na podporu 1 výskumného projektu na 2 roky (vrátane spoluúčasti ústavu vo výške 15 000 eur/rok).

Podrobné informácie vrátane popisu témy sú priamo na stránke CHIST ERA https://www.chistera.eu/call-ord-announcement.

Pre záujemcov o výzvu je k dispozícii podpora vo forme:

Termín uzávierky výzvy je 14. 12. 2022, 17:00 CET

KONTAKTNÁ OSOBA

Ing. Zuzana Panisová

T:+ 421 2 57510 245

@: panisova@up.upsav.sk