CHIST-ERA Project Seminar 2023

Odbor medzinárodnej spolupráce pozýva vedeckých pracovníkov na podujatie CHIST-ERA Project Seminar 2023, ktoré sa uskutoční v dňoch 4.-5. apríla 2023 v priestoroch Hotela Crowne Plaza (Hodžovo nám., Bratislava).

Na seminári budú prezentované projekty na nasledovné témy (bližšie info k jednotlivým témam tu).

  • Smart Distribution of Computing in Dynamic Networks (SDCDN)
  • Analog Computing for Artificial Intelligence (ACAI)
  • Novel Computational Approaches for Environmental Sustainability (CES)
  • Explainable Machine Learning-based Artificial Intelligence (XAI)
  • Towards Sustainable ICT (S-ICT)
  • Advanced Brain-Computer Interfaces for Novel Interactions (BCI)
  • Foundations for Misbehaviour Detection and Mitigation Strategies in Online Social Networks and Media (OSNEM)
  • Nano-Opto-Electro-Mechanical Systems for ICT (NOEMS)

Registrácia účastníkov je otvorená do 15. 3. 2023 na tomto linku.

Bližšie informácie sú priebežne aktualizované na web stránke CHIST-ERA, prípadne kontaktujte Odbor medzinárodnej spolupráce.

KONTAKTNÁ OSOBA

Ing. Zuzana Panisová

@: panisova@up.upsav.sk

T: +421 2 5751 0245