Dôležité – zmena termínu predkladania návrhov projektov SAV – MAV v rámci programu Mobility na obdobie 2023 -2024

Odbor medzinárodnej spolupráce Ú SAV informuje o zmene termínu prekladania návrhov projektov SAV – MAV. Po vzájomnej dohode oboch partnerských inštitúcií došlo k jeho posunutiu na 30. september 2022. Ostatné podmienky a harmonogram výzvy zostávajú bezo zmeny. Všetky potrebné informácie nájdete v texte výzvy a v sprievodných dokumentoch, ktoré boli prvý raz zverejnené na stránke www.oms.sav.sk dňa 13.5.2022.