ERA-MIN Joint Transnational Call 2023OPEN

Témy výzvy:

  • Suply of raw materials from exploration and mining
  • Strenghtening the Circular Economy
  • Processing, Production and ICT
  • Enviromental assessment, climate and policy development for sustainability
  • Social sustainability in health, safety and public perception

Na výzve participuje 25 financujúcich organizácii z 20 štátov.

Uznesením č. 811 vyčlenilo Predsedníctvo SAV pre výzvu ERA-MIN JTC 2023 rozpočet 120 000€ na podporu 1 projektu na obdobie max. 36 mesiacov, z čoho spoluúčasť ústavu predstavuje sumu vo výške 45 000€.

Harmonogram výzvy:

  • December 7, 2022 – Official launch of the Call.
  • March 30, 2023 – Deadline for proposal submission.
  • October 17, 2023 – Tentative communication of selection of proposals.
  • April 1, 2024 – Latest starting date of selected projects.

Bližšie informácie o pripravovanej výzve sú dostupné na stránke:

https://www.era-min.eu/joint-call/era-min-joint-call-2023

Promotion video: https://www.youtube.com/watch?v=6dLJgD18yK0

Pre všetkých záujemcov o podanie projektu vo výzve ERA-MIN Joint Transnational Call 2023 je pripravený informačný webinár, ktorý sa uskutoční 14. decembra 2022, 14:30 – 16:30 hod.

Otvorená registrácia na: https://www.era-min.eu/event/launch-webinarfor-era-min-joint-call-2023

KONTAKTNÁ OSOBA

Mgr. Martin Novák, PhD.

T: +421 2 57510 119

@: mnovak@up.upsav.sk