First pre-announcement: ERA-MIN Joint Transnational Call 2023

Zameranie výzvy:

Needs-driven research addressing non-fuel, non-food raw materials: metallic minerals; construction materials; industrial minerals

Uznesením č. 811 vyčlenilo Predsedníctvo SAV pre pripravovanú výzvu rozpočet 120 tis. Eur na podporu 1 projektov na obdobie 36 mesiacov/projekt, z čoho spoluúčasť ústavu predstavuje sumu vo výške 45 tis./projekt.

Harmonogram výzvy:

December 7, 2022Official launch of the Call
March 30, 2023Deadline for proposal submission
October 17, 2023Tentative communication of selection of proposals
April 1, 2024Latest starting date of selected projects

Bližšie informácie o pripravovanej výzve sú dostupné na stránke:

https://www.era-min.eu/news/first-pre-announcement-era-min-joint-transnational-call-2023

KONTAKTNÁ OSOBA

Mgr. Martin Novák, PhD.

T: +421 2 57510 119

@: mnovak@up.upsav.sk