Hodnotitelia projektov výzvy: ERA-NET Neuron – JTC 2023 – “Mechanisms of Resilience and Vulnerability to Environmental Challenges in Mental Health”

Dovoľujeme si Vás osloviť s ponukou zúčastniť sa v procese hodnotenia medzinárodných projektov podávaných v rámci výzvy:

ERA-NET Neuron – JTC 2023 – “Mechanisms of Resilience and Vulnerability to Environmental Challenges in Mental Health”.

https://oms.sav.sk/preliminary-announcement-neuron-jtc-2023/

Prosíme záujemcov o účasť na hodnotení projektov o vyplnenie priloženej tabuľky a zaslanie spätne na doleuvedený kontakt do 6. januára 2023.

KONTAKTNÁ OSOBA

Ing. Katarína Bibová

T: + 421 2 57510 136

@: bibova@up.upsav.sk