Info webinár o Agroecology výzve

Dňa 5. marca 2024 sa uskutočnil info webinár pre potenciálnych záujemcov o výzvu „Fostering agroecology at farm and landscape levels“.

Cieľom webinára je poskytnúť blžšie informácie o téme a podmienkach zapojenia do výzvy.

Prezentácia a nahrávka webinára sú zverejnené na stránke:

https://fz-juelich.sciebo.de/s/iTWWA2NDtC1kHgs

Termín uzávierky výzvy (pre-proposals): 26. apríla 2024, 14:00.