Info webinár o výzve Biodiversa + “Nature-based solutions for biodiversity, human well-being and transformative change”

Dňa 26. 09. 2023 sa uskutočnil info webinár pre potenciálnych záujemcov o výzvu “Nature-based solutions for biodiversity, human well-being and transformative change”.

Cieľom webinára je poskytnúť blžšie informácie o téme a podmienkach zapojenia do výzvy. Časť webinára je venovaná zodpovedaniu otázok od účastníkov.

Prezentácia a nahrávka webinára sú zverejnené na stránke:

https://www.biodiversa.eu/2023/06/05/2023-2024-joint-call/

Termín uzávierky výzvy (pre-proposals): 10. 11. 2023, 15:00 CET.

KONTAKTNÁ OSOBA

Ing. Zuzana Panisová

T:+ 421 2 57510 245

@:panisova@up.upsav.sk