Možnosť účasti v programe mobilít pre mladých talentovaných vedcov, študentov a výskumníkov SR v Číne.

OMS informuje o o ponuke čínskej strany na zapojenie slovenských vedcov, študentov a výskumníkov do 45 rokov do programu mobilít pre mladých talentovaných vedcov (Talented Young Scientist Programme -TYSP).

Gestorom programu TYSP je oddelenie medzinárodnej spolupráce Ministerstva vedy a technológie CN (MOST) a Čínske centrum výmen v oblasti vedy a technológií (www.cstec.org.cn).

Program ponúka účastníkom možnosť práce (full time) vo vedeckých a univerzitných centrách v CN s pobytom od 6 do 12 mesiacov a grantom 12 500 CNY/ mesiac (približne 1 600 EUR/mesiac).

Viac informácií o programe TYSP je v prílohe a na stránke httpp://tysp.cstec.org.cn/en , e-mail : tysp@cstec.org.cn .