New Perspectives in Clinical Trials

Odbor medzinárodnej spolupráce dáva do pozornosti prednášku organizovanú BIOMEDICÍNSKYM CENTROM SLOVENSKEJ AKADEMIE VIED, VEREJNÁ VÝSKUMNÁ INŠTITÚCIA v rámcu európskeho projektu VISION (http://vision.sav.sk/ ) pod názvom:

„New perspectives in clinical trials“

15. júna 2022 o 14.00

Prof. Stefano Bonassi,   Head of the Unit of Clinical and Molecular Epidemiology, San Raffaele University, ROME, ITALY

registrácia: http://vision.sav.sk/invited_lectures.html