CALL PRE-ANNOUNCEMENT

Krízy – perpspektívy z humanitných vied

Konzorciá že CHANSE – Collaboration of Humanities and Social Sciences in Europe a HERA – Humanities in the European Research Area plánujú spoločne otvoriť výzvu na predkladanie medzinárodných výskumných projektov na tému Krízy – perspektívy z humanitných vied .

Informácie o výzve: https://chanse.org/pre-announcement-of-the-call-crisis-perspectives-from-the-humanities/

Úplný popis témy výzvy je k dispozícii TU

Projektový tím : Zložený z najmenej štyroch a najviac šiestich zodpovedných riešiteľov , t. j. partnerov, ktorí sú oprávnení získať finančné prostriedky zo štyroch alebo viacerých rôznych krajín zúčastňujúcich sa na výzve.

Trvanie projektu : 24-36 mesiacov

Financovanie na jeden projekt: do maximálnej výšky 1 500 000 € (v rámci všetkých partnerov)

Cieľom výzvy Crisis je podporiť rozmanitosť vo výskume. Pri budovaní výskumných konzorcií sa žiadateľom dôrazne odporúča, aby zohľadnili tieto aspekty:

  • Rodová rovnováha
  • Akademická veková rovnováha
  • Geografická rozmanitosť – zahrnutie tzv. Widening countries zapojených do výzvy
  • Výmena vedomostí a dopad

Orientačná časová os:

Oficiálne vyhlásenie výzvy a spustenie systému na podávanie projektov: 26. mája 2023

Uzávierka 1. kola (outline proposals): 21. september 2023, 14:00 SEČ

Uzávierka 2. kola (full-proposals): 26. marca 2024, 14:00 SEČ

Výsledky výzvy: október/november 2024

Štart financovaných projektov: koniec roka 2024/začiatok roka 2025

Krajiny zapojené do výzvy:
Rakúsko, Belgicko, Bulharsko, Chorvátsko, Česko*, Dánsko*, Estónsko, Fínsko, Írsko, Lotyšsko, Litva, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko, Spojené kráľovstvo

*Účasť vo výzve bude potvrdená v oficiálnom oznámení o výzve.
Účasť Francúzska vo výzve bude potvrdená v oficiálnom oznámení o výzve.

NÁSTROJ PRE VYHĽADÁVANIE PARTNEROV:

S cieľom uľahčiť proces vytvárania výskumných konzorcií ponúkame žiadateľom nástroj na vyhľadávanie partnerov, ktorý je k dispozícii prostredníctvom nalsledovného linku. Tento nástroj môžu využívať projekty hľadajúce partnerov a partneri hľadajúci projekty.

V prípade všeobecných otázok kontaktujte:

crisis@ncn.gov.pl

V prípade konkrétnych otázok ohľadom oprávnenosti sa obráťte na svoje národné/regionálne kontaktné miesto (zoznam kontaktov v prílohe).