Online prednáška: Dr. Bruno Sainz – Tumor-associated Macrophages: re-education with Lipid Nanoparticles to avoid Liver Metastasis in PDAC

Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied (BMC SAV, v. v. i.) ako koordinátor projektu VISION (Strategies to strengthen scientific excellence and innovation capacity  for early diagnosis of gastrointestinal cancer) zameraného na posilnenie excelentného onkologického výskumu a včasnej diagnostiky nádorov tráviaceho traktu, spolu so štyrmi poprednými európskymi výskumnými inštitúciami Fraunhofer Institute for Biomedical Engineering (IBMT, Nemecko), the Ramón y Cajal Institute for Health Research (SERMAS, Španielsko), National and Kapodistrian University of Athens (NKUA, Grécko) a Norwegian Institute for Air Research (NILU, Nórsko) pozýva na ďalšiu zo série prednášok:

Online prednáška: Dr. Bruno Sainz – Tumor-associated Macrophages: re-education with Lipid Nanoparticles to avoid Liver Metastasis in PDAC.

5. október, 2022 o 14.00

Na účasť je potrebná registrácia: http://vision.sav.sk/invited_lectures.html

Všetci ste srdečne vítaní.