OTVORENÁ VÝZVA – FLAG ERA JTC 2023

ERA-NET konzorcium FLAG-ERA vyhlasuje výzvu JTC 2023 na podávanie návrhov projektov na podporu iniciatív Graphene FlagshipHuman Brain Project – EBRAINS.

Predsedníctvo SAV Uznesením č. 358 vyčlenilo pre uvedenú výzvu indikatívny rozpočet vo výške 240 000 € na podporu 2 výskumných projektov na obdobie 36 mesiacov/projekt, z čoho spoluúčasť ústavu predstavuje sumu vo výške 45 000€/projekt.

Témy výzvy sú nasledovné:

Graphene Basic Research JTC areas

1. Graphene-related materials-based scaffolds for living cells integration
2. Graphene related materials for neuromorphic photonics
3. Layered materials for quantum sensing
4. Neuromorphic circuits based on layered materials
5. Graphene-related materials-based field effect transistor sensors for viral surveillance
6. Layered material-based antiviral, antibacterial and antifungal coatings
7. Tunneling magnetoresistance in layered materials-based spintronic devices

Graphene Applied Research and Innovation JTC areas

1. Graphene-related materials-based scaffolds for living cells integration
2. Graphene-related materials-enhanced industrial sensors
3. Properties of graphene-related materials suspensions
4. Flexible substrates with enhanced thermal dissipation enabled by layered materials
5. Graphene-related materials-based field effect transistor sensors for viral surveillance
6. Layered material-based antiviral, antibacterial and antifungal coatings

HBP Research and Innovation JTC areas

1. Preclinical and clinical neuroscience research through data reuse

It targets research proposals using cross dataset analysis as well as the development of robust modelling and simulations to address ambitious and novel research objectives. Proposals should be primarily based on pooling, harmonisation, transformation and/or reanalysis of existing research datasets or a combination of them.

Bližšie informácie a podmienky výzvy sú zverejnené tu ako aj v priloženom dokumente.

Termín uzávierky výzvy je 1. jún 2023.

Dňa 16. 3. 2023 v čase od 10:00 – 11:30 sa uskutoční info webinár pre záujemcov o výzvu. Prihlasovanie a bližšie info na stránke https://www.flagera.eu/flag-era-jtc-2023-information-webinar/

Nástroj na vyhľadávanie partnerov pre projekty Partner Search Tool je otvorený na stránke https://www.flagera.eu/flag-era-calls/partner-search-form/

KONTAKTNÁ OSOBA:

Ing. Zuzana Panisová

T: +421 2 57510 245

@: panisova@up.upsav.sk