Otvorená výzva M-ERA.NET 2022

ERA-NET for research and innovation on materials and battery technologies, supporting the European Green Deal

Konzorcium 30 financujúcich organizácii združených v programe M-ERA.NET 3 vyhlásilo výzvu na podávanie návrhov projektov v nasledujúcich tematických oblastiach:

  • Materials for energy
  • Innovative surfaces, coatings and interfaces
  • High performance composites
  • Functional materials
  • New strategies for advanced material-based technologies for health applications
  • Materials for electronics

The Pre-Proposal Deadline – 15 June 2022, 12:00 noon, Brussels time

The Full-Proposal Deadline – 17 November 2022, 12:00 noon, Brussels time

Bližšie informácie na: https://www.m-era.net/joint-calls/joint-call-2022

Predsedníctvo SAV schválilo uznesením č. 235 zapojenie SAV do výzvy M-ERA.NET Call  2022 s indikatívnym rozpočtom 360 000 € s cieľom podporiť max. 3 výskumné projekty na obdobie 3 rokov, a to maximálne do výšky 40 000 €/projekt/rok, z čoho je spoluúčasť ústavu 15 000 €/projekt/rok. Finálne rozhodnutie o financovaní úspešných projektov robí P SAV na základe výsledkov hodnotenia návrhov projektov a odporúčania Riadiaceho výboru výzvy (Call Steering Committee).

KONTAKTNÁ OSOBA

Mgr. Martin Novák, PhD.

T: +421 2 57510119

@: mnovak@up.upsav.sk