OTVORENÁ VÝZVA – M-ERA.NET Call 2023

M-ERA.NET – ERA-NET for research and innovation on materials and battery technologies, supporting the European Green deal.

Tematické oblasti výzvy:

  • Sustainable advanced materials for energy
  • Innovative surfaces, coatings and interfaces
  • High performance composites
  • Functional materials
  • Advanced materials and technologies for health applications
  • Next generation materials for advanced electronics

Uznesením č. 485 vyčlenilo Predsedníctvo SAV pre pripravovanú výzvu rozpočet 360 tis. € na podporu max. 3 projektov na obdobie 36 mesiacov/projekt, z čoho spoluúčasť ústavu predstavuje sumu vo výške 45 tis./projekt.

Call Schedule:

The launch of the Call: 1st March, 2021

  • The Pre-Proposal Deadline: 16 May 2023, 12:00 noon, Brussels time.
  • The Full-Proposal Deadline: 21 November 2023, 12:00 noon, Brussels time

Bližšie informácie o pripravovanej výzve sú dostupné na stránke:
https://www.m-era.net/joint-calls/joint-call-2023

KONTAKTNÁ OSOBA

Mgr. Martin Novák, PhD.

 T: +421 2 57510 119

@: mnovak@up.upsav.sk