Otvorená výzva: Water4All Joint Transnational Call 2023

Konzorcium 36 financujúcich organizácii z 30 štátov združených v partnerstve Water security for the planet – Water4All vyhlásilo výzvu na podávanie návrhov projektov v na tému:

“Aquatic Ecosystem Services”

  • Topic 1. Mapping, monitoring, and assessment for a better understanding of ecosystem services in a context of changes, from local to global change.
  • Topic 2. Understanding and predicting multiple pressures (including anthropogenic pressures) – impact – response relationships in ecosystem services through advanced methods and techniques.
  • Topic 3. New tools and solutions for a better integration of ecosystem services into the management of water resources

The Pre-Proposal Deadline – 13 November 2023

The Full-Proposal Deadline – 29 April 2024

Bližšie informácie: https://www.water4all-partnership.eu/joint-activities/water4all-2023-joint-transnational-call

Predsedníctvo SAV uznesením č. 58 vyčlenilo pre organizácie SAV indikatívny rozpočet 240 000€ s cieľom podporiť cca 2 výskumné projekty na obdobie 3 roky, a to maximálne do výšky 40 000€/1 projekt/rok, z toho so spoluúčasťou príslušného ústavu SAV vo výške 15 000€/1 projekt/rok.

Finálne rozhodnutie o financovaní úspešných projektov robí P SAV na základe výsledkov hodnotenia návrhov projektov a odporúčania Riadiaceho výboru výzvy (Water4All Call Steering Committee).

KONTAKTNÁ OSOBA

Mgr. Martin Novák, PhD.

@: mnovak@up.upsav.sk

T: + 421 2 57510 119