Pozvanie na webináre ISC

Pozývame vás na webináre ISC (International Science Council), ktorého je SAV členom. Nasledujúca séria webinárov súvisí s témami reflektujúcimi ohrozenia vedeckej spolupráce, integrity a dôvery vo vedu:

Projekt akčného plánu ISC „Verejná hodnota vedy – umožnenie vedeckého zapojenia sa“ je navrhnutý tak, aby podporil také vnímanie vedy, ktorá je založená na dôkazoch, medzinárodnej spolupráci a uržateľnosti. Program sa snaží reagovať na hrozby, ktorým vedci čelia zo strany „okrajových“ skupín, vedeckého nacionalizmu, konšpiračných teoretikov a populizmu.

Zaregistrujte sa na priloženom linku.