Pozvánka na Medzinárodný deň klinických skúšaní 2024

Odbor medzinárodnej spolupráce dáva do pozornosti

pozvánku na Medzinárodný deň klinických skúšaní 2024.