Pozvánka na prednášku Dr. Zdeňka Hostomského

Odbor medzinárodnej spolupráce dáva do pozornosti prednášku Centra pre využitie pokročilých materiálov SAV, v. v. i. (CEMEA)

Základný výskum a možnosti aplikácií: Skúsenosti z USA a Českej republiky

RNDr. PhDr. Zdeněk Hostomský, CSc.

Zástupca riaditeľa pre medzinárodné vzťahy

Ústav organickej chémie a biochémie AV ČR


22. január o 13:00

Malé kongresové centrum SAV

Štefánikova 3, Bratislava

Dr. Zdeňek Hostomský od roku 1987 pracoval v USA pre spoločnosti Agouron Pharmaceuticals, Warner Lambert a nakoniec Pfizer, kde stal výkonným riaditeľom Výskumného centra rakoviny. V rokoch 2012-2022 pôsobil ako riaditeľ Ústavu organickej chémie a biochémie AV ČR.

Hlavným predpokladom úspešných aplikácií je kvalitný základný výskum, ktorý prináša originálne výsledky a umožňuje tvorbu duševného vlastníctva. Inštitucionálna podpora tohto procesu by sa mala zamerať na povzbudenie kreativity výskumníkov, identifikáciu a následnú ochranu duševného vlastníctva súčasne s vytvorením infraštruktúry, ktorá uľahčí prechod z akademického prostredia – od financovania projektu v inkubačnej fáze až po založenie start-up spoločnosti.

V prednáške budú zhrnuté skúsenosti s výskumom v akademickej ale aj v súkromnej sfére v USA – od malej biotechnologickej spoločnosti v Kalifornii až po veľké farmaceutické firmy a tiež skúsenosti s organizáciou výskumu v Ústave organickej chémie a biochémie AVČR.

Prosíme o potvrdenie účasti na: kurthiova@up.upsav.sk