PRE-ANNOUNCEMENT – EJP RD JTC2023

Konzorcium European Joint Programme on Rare Diseases (EJP RD), ktorého súčasťou je aj SAV, oznamuje, že v decembri 2022 otvorí výzvu na podávanie medzinárodných interdisciplinárnych projektov na tému:

“Natural History Studies addressig unmet needs in Rare Diseases”

TÉMA VÝZVY

Projektové návrhy by mali pokryť aspoň jednu z nasledujúcich tém:

 • Estimation of disease prevalence;
 • Identification of biomarkers/companions for the diagnosis/prognosis of a RD;
 • Identification of biomarkers/indicators/predictors of a rare disease or group of disorders (e.g. having the same aetiology) onset/progression (including collection of genetic, physiological, environmental data or variables….);
 • Identification of relevant endpoints for future studies that include potential biomarkers, querying patient-reported outcomes (PROs) and quality-of-life measures to identify the most;
 • Identification of biomarkers/variables for therapeutic approaches (pharmacology, drug repurposing, gene therapy, RNA therapy, cell therapy, medical devices…).

It is possible to use cellular and animal models for validation of the new diagnostic approaches in the subtopics listed above where relevant.

Nasledujúce prístupy a témy sú vylúčené zo záberu tejto výzvy:

 • Interventional clinical trials to prove efficacy of drugs, treatments, surgical procedures, medical procedures. This also includes studies comparing efficacy, e.g. two surgical techniques or therapies. Projects whose main objective is the implementation of a clinical phase IV pharmacovigilance study cannot be funded either.  
 • Studies on the exclusive testing of the safety of medical devices and drugs.
 • Development of new therapies as covered in EJP RD JTC 2020.
 • Development of new analytic tools and pathways to accelerate diagnosis and facilitate diagnostic monitoring of rare diseases as covered in EJP RD JTC 2022.
 • Projects focusing only on rare neurodegenerative diseases which are within the main focus of the Joint Programming Initiative on Neurodegenerative Disease Research (JPND). These are: Alzheimer’s disease and other dementias; Parkinson’s disease (PD) and PD-related disorders; Prion diseases; Motor Neuron Diseases; Huntington’s disease; Spinal Muscular Atrophy and dominant forms of Spinocerebellar Ataxia. Interested researchers should refer to the relevant JPND calls. However, childhood dementias/neurodegenerative diseases are not excluded.
 • Rare infectious diseases, rare cancers and rare adverse drug events in treatments of common diseases. Rare diseases with a predisposition to cancer are not excluded.

PREDBEŽNÝ ZOZNAM PARTICIPUJÚCICH ORGANIZÁCIÍ

Na výzve sa predbežne podieľajú nasledujúce národné a regionálne financujúce organizácie, ktoré podporia multilaterálne výskumné projekty s účasťou vedcov z príslušných krajín/regiónov.

 • Austrian Science Fund (FWF), Austria*
 • Fund for Scientific Research – FNRS (F.R.S.-FNRS), Belgium, French-speaking community
 • Canadian Institutes of Health Research – Institute of Genetics (CIHR-IG), Canada
 • French National Research Agency (ANR), France
 • German Ministry of Education and Research (BMBF), Germany
 • German Research Foundation (DFG), Germany
 • National Research, Development and Innovation Office (NKFIH), Hungary*
 • Health Research Board (HRB), Ireland
 • Chief Scientist Office of the Ministry of Health (CSO-MOH), Israel
 • Italian Ministry of Health (IT-MoH), Italy
 • Regional Foundation for Biomedical Research (FRRB), Lombardy (Italy)
 • Tuscany Region (RT/TuscReg), Tuscany (Italy)
 • Fondazione Telethon, Italy
 • Research Council of Lithuania (LMT), Lithuania
 • National Research Fund (FNR), Luxembourg
 • National Centre for Research and Development (NCBR), Poland
 • Slovak Academy of Sciences (SAS), Slovakia
 • National Institute of Health Carlos III (ISCIII), Spain
 • Swedish Research Council (SRC), Sweden
 • Vinnova, Sweden*
 • Swiss National Science Foundation (SNSF), Switzerland
 • The Scientific and Technological Research Council of Türkiye (TUBITAK), Türkiye*

*Účasť vo výzve ešte nepotvrdená

PREDBEŽNÝ HARMONOGRAM

15. december 2022Informačný webinár pre žiadateľov
15. február 2023Termín na podanie prvotných projektových návrhov – pre-proposal (1. kolo)
koniec apríla 2023Pozvanie do 2. kola hodnotenia
14. jún 2023Termín na podanie kompletných návrhov projektov – full proposal (2.kolo)
26. júl 2023                                              Odpoveď na externé posudky – rebuttal
December 2023Oznámenie výsledkov

Predsedníctvo SAV uznesením č. 402 zo dňa 13. 10. 2022 súhlasilo so zapojením SAV do tejto výzvy a s finančnou podporou 1 projektu do maximálnej výšky 40 000€/rok (z čoho 15 000 €/rok je povinná spoluúčasť príslušnej organizácie SAV) na obdobie 3 rokov.

Bližšie informácie sú dostupné na stránke konzorcia: https://www.ejprarediseases.org/joint-transnational-call-2023/

Nástroj na vyhľadávanie partnerov: https://live.eventtia.com/en/jtc2023matchmaking

KONTAKTNÁ OSOBA

Ing. Silvia Kecerová, PhD.

T:  +421 2 57510 118 

@: kecerova@up.upsav.sk