Pre-announcement ERA4Health NANOTECMEC Call

Konzorcium Era4Health Partnership informuje o pripravovanej výzve NANOTECMEC: Pre-announcement of the Nano and advanced technologies for disease prevention, diagnostic and therapy “NANOTECMEC” call – ERA4HEALTH

Podľa uznesenia c. 405 Predsedníctvo SAV odsúhlasilo pre NANOTECMEC výzvu indikatívny rozpočet vo výške 240 000€ s cieľom podporiť 2 výskumné projekty na obdobie 3 rokov, a to maximálne do výšky 40 000€/1projekt/rok, pričom spoluúčasť ústavu SAV je 15 000€/1projekt/rok.

KONTAKTNÁ OSOBA

Ing. Katarína Bibová

T:+ 421 2 57510 136

@: bibova@up.upsav.sk