Pre-announcement ERA4Health NutriBrain Call

Konzorcium Era4Health Partnership informuje o pripravovanej výzve NutriBrain: Pre-announcement: “Modulation of brain ageing through nutrition and healthy lifestyle” (NutriBrain).

Podľa uznesenia c. 405 Predsedníctvo SAV odsúhlasilo pre NutriBrain výzvu indikatívny rozpočet vo výške 240 000€ s cieľom podporiť 2 výskumné projekty na obdobie 3 rokov, a to maximálne do výšky 40 000€/1projekt/rok, pričom spoluúčasť ústavu SAV je 15 000€/1projekt/rok.

KONTAKTNÁ OSOBA

Ing. Katarína Bibová

T:+ 421 2 57510 136

@: bibova@up.upsav.sk