Pre-announcement: Slovak-Italian Call for bilateral cooperation for the period 2023 – 2024

Odbor medzinárodnej spolupráce predbežne informuje o pripravovanej výzve na podávanie bilaterálnych mobilitných návrhov projektov v rámci spolupráce Slovenskej akadémie vied a CNR (National Research Council of Italy). Výzva bude otvorená pre uchádzačov zo všetkých vedných oblastí bez tematického obmedzenia.

Predbežný harmonogram výzvy

11. apríl 2022                             Otvorenie výzvy  
14. jún 2022                               Ukončenie výzvy  
September/Október  2022      Ukončenie hodnotenia externými hodnotiteľmi a Komisiou KZS na slovenskej strane
November 2022                         Porovnanie a odsúhlasenie výsledkov oboma partnerskými organizáciami
December 2022                         Oznámenie výsledkov  

SAV plánuje podporiť 4 dvojročné mobilitné projekty sumou 3 000 Eur  na projekt na jeden rok.

Podmienky a spôsob podania návrhov projektov budú zverejnené dňa 11. apríla 2022.

KONTAKTNÁ OSOBA

PhDr. Ľudmila Dolná, PhD.

T: +421 2 57510 179

@: dolna@up.upsav.sk