Pre-announcement: Slovak-Serbian call for bilateral cooperation for the period 2023-2024

Odbor medzinárodnej spolupráce predbežne informuje o pripravovanej výzve na podávanie bilaterálnych mobilitných návrhov projektov v rámci spolupráce Slovenskej akadémie vied a Srbskej akadémie vied a umení. Výzva bude otvorená pre uchádzačov zo všetkých vedných oblastí.

Predbežný harmonogram výzvy

1. apríl 2022Otvorenie výzvy
31. máj 2022Ukončenie výzvy
September/Október 2022 Ukončenie hodnotenia externými hodnotiteľmi a Komisiou pre zahraničné styky SAV
November 2022Porovnanie a odsúhlasenie výsledkov oboma partnerskými organizáciami a Predsedníctvo SAV
December 2022Oznámenie výsledkov

SAV plánuje podporiť 3 dvojročné mobilitné projekty sumou 1 500 Eur  na projekt na jeden rok. Podmienky a spôsob podania návrhov projektov budú zverejnené dňa 1. apríla 2022.

KONTAKTNÁ OSOBA

Mgr. Lucia Kürthiová

T: +421 2 57510 139

@: kurthiova@up.upsav.sk