Pre-announcement výzvy „Biodiversity and Transformative Change“ v rámci programu European Biodiversity Partnership (Biodiversa+)

Európske partnerstvo pre biodiverzitu (Biodiversa+) oznamuje, že plánuje otvorenie nadnárodnej spoločnej výzvy na podávanie návrhov výskumných projektov na tému Biodiversity and Transformative Change(ďalej len BiodivTransform).

Zameria sa na podporu nadnárodného, interdisciplinárneho a/alebo medziodvetvového výskumu a inovácií v oblasti identifikácie, analýzy a pochopenia transformačného procesu s cieľom zastaviť a zvrátiť pokles biodiverzity, chrániť ekosystémy, ako aj výhody, ktoré môžu poskytnúť pre ľudí.

Očakáva sa, že projekty preukážu akademickú excelentnosť s potenciálom spoločenského a politického vplyvu v oblasti biodiverzity s cieľom prepojiť vedu, spoločnosť, politiku a postupy pre transformačné zmeny.

Bližšie informácie nájdete na webovej stránke výzvy na Biodiversa+ ako aj v prílohe.

Pozývame vedeckú komunitu zo všetkých vedných odborov k zapojeniu do výzvy.

Aktuálne je otvorený nástroj na vyhľadávanie partnerov pre projekty / resp. projektov, do ktorých je možné sa zapojiť. Link: https://proposals.etag.ee/biodiversa/2024/partner-search

Potenciálni žiadatelia majú možnosť zúčastniť sa online info webinára, ktorý sa uskutoční dňa 24. septembra 2024. Registračný link.

KONTAKTNÉ OSOBY

Ing. Zuzana Panisová

T:+ 421 2 57510 245

@:panisova@up.upsav.sk

Ing. Silvia Kecerová, PhD.

T:+ 421 2 57510 118

@:kecerova@up.upsav.sk