Preannouncement: ERA-NET NEURON JTC2024

Odbor medzinárodnej spolupráce dáva do pozornosti informáciu o príprave spoločnej nadnárodnej výzvy ERA-NET NEURON 2024 na tému “Obojsmerné interakcie mozgu a tela“.

Pre viac podrobností kliknite na odkaz: https://www.neuron-eranet.eu/joint-calls/bio-medical/2024-brain-body/ .

Výzva bude vyhlásená 8. januára 2024.

KONTAKTNÁ OSOBA

Ing. Katarína Bibová

T:+ 421 2 57510 136

@: bibova@up.upsav.sk