Prednáška Dr. Tamera Mahmouda Tamera z Egypta v SAV

Centrum experimentálnej medicíny SAV, v.v.i. pozýva na prednášku Dr. Tamera Mahmouda Tamera s názvom “Recent advances in hydrogels: Formulation and Evaluation for Medical Applications”, ktorá sa uskutoční 25. 9. 2023 o 13:00 h v zasadacej miestnosti č. 2.98 Centra experimentálnej medicíny SAV, v.v.i. v Pavilóne lekárskych vied, blok C, Dúbravská cesta 9, Bratislava. Prednáška sa uskutoční v rámci programu Mobility Visit, ktorým Predsedníctvo SAV podporuje návštevy významných zahraničných vedcov v SAV.

Prezentácia poskytuje podrobný prehľad o rôznych spôsoboch prípravy hydrogélov, modifikácii ich štruktúry a o ich využití v medicíne. Hydrogély sú chemicky alebo fyzikálne sieťované polyméry, ktoré absorbujú veľké množstvo vody. Chemicky sieťované hydrogély sa tvoria kovalentnými väzbami medzi reťazcami polymérov, čo je možné dosiahnuť polymerizáciou, činidlami na zosieťovanie alebo chemickými modifikáciami. Hydrogély sa vyznačujú jedinečnými vlastnosťami akými sú ich nízka cena, jednoduchá príprava, priehľadnosť, biokampatibilita, priľnavosť na kožu, flexibilita, citlivosť na napätie, čo z nich robí ideálny materiál pre použitie v biomedicíne.

Dr. Tamer pracuje na Oddelení výskumu polymérnych materiálov v Inštitúte vedeckého výskumu a technologických aplikácií v Alexandrii v Egypte.

Je expert na prípravu biomateriálov, polymérov a ich in vitro a in vivo charakterizáciu. Jeho výskum je prevažne zameraný na využitie prírodných a semi-prírodných polymérov v rôznych oblastiach, vrátane biomedicíny, farmaceutického priemyslu a životného prostredia. V súčasnosti sa zaoberá prípravou nových antimikrobiálnych polymérov na báze polysacharidov a proteínov a ich funkcionalizáciou s biocídnymi skupinami. Publikoval viac ako 100 vedeckých prác v kvalitných časopisoch, bol školiteľom 7 doktorandov, 9 diplomantov, bol riešiteľom niekoľkých projektov a absolvoval niekoľko postdoktorandských pobytov v Európe, Austrálii a v Číne.