Prednáška prof. Kataríny Gephardt o rodových a národnoemancipačných aspektoch cestopisov Mary Edith Durham

Ústav slovenskej literatúry SAV, v. v. i., srdečne pozýva na celoakademickú prednášku Kataríny Gephardt s názvom Kráľovná Albáncov: Rodová performativita a boj za národné určenie v cestopisoch Mary Edith Durham, ktorá sa bude konať 27. 11. o 11:00 v zasadacej miestnosti Ústavu slovenskej literatúry SAV a online. (Link na pripojenie https://us06web.zoom.us/j/86053259724?pwd=PyT2YrGXHkYfKhbbszKbjzeNOS9AG4.1)

Prednáška sa bude venovať cestám  Mary Edith Durham na Balkán. Túto britskú cestovateľku jej slávnejšia a podobne scestovaná rodáčka Rebecca West trochu nespravodlivo označila za naivnú idealistku. A hoci sa Durham dočkala takéhoto derogatórneho označenia, jej záznamy o Albánsku boli prvými britskými správami o tejto časti sveta po pomerne povrchných poznámkach lorda Byrona a Johna Hobhousea o expedícii zo začiatku 19. storočia.

Durhamovej knihy boli v Británii vnímané ako kontroverzné a zaujaté, pričom jedným z dôvodov takéhoto prijatia bolo, že narúšali stereotypné britské vnímanie Balkánu ako priestoru, v ktorom zbožní kresťanskí roľníci trpia pod tureckou tyraniou. Durham po Balkáne cestovala často, a to od roku 1900, keď do oblasti prišla ako turistka a umelkyňa až po rok 1918, keď už bola skúsenou odborníčkou na Balkán. Prednáška priblíži jej cesty do Albánska. Boj za národné sebaurčenie albánskeho národa postupom času britská cestovateľka prijala za svoj a písala depeše, lobovala a tvorila etnografické práce. Prednáška ukáže, ako jej rodová performativita ako cestovateľky prispela k jej pocitu spolupatričnosti s Albáncami. V pozadí jej uchopenia komplexných politických a kultúrnych právd stojí snaha o dialóg, vďaka ktorej bol jej boj za národné práva taký efektívny.

Prednáška bude čerpať z príkladov z dvoch kľúčových cestopisov, ktoré zobrazujú jej prvé stretnutia s Albáncami a Albánkami – Bremeno Balkánu (The Burden of the Balkans, 1905) a Albánske vysočiny (High Albania, 1909) – a z jej albumov archivovaných v Kráľovskom antropologickom inštitúte v Londýne, pričom autorkine reprezentácie Albánska ukotví v širšom kontexte polarizovanej britskej predstavy o Európe na konci devätnásteho storočia.

Prednáška v anglickom jazyku je výstupom programu SAV Mobility visit.

Katarina Gephardt pôsobí na Kennesaw State University in Kennesaw v Spojených štátoch amerických. K oblastiam jej záujmu patrí výskum britskej literatúry devätnásteho storočia, cestopisov a stredoeurópskych literatúr, zaoberá sa postkoloniálnymi štúdiami a je autorkou monografie Myšlienka Európy v britských cestopisoch, 1789 – 1914 (The Idea of Europe in British Travel Narratives, 1789-1914, 2014). Aktuálne sa okrem iného editorsky podieľa na spoluautorskom diele o slovenskej literatúre Domov a svet v slovenskej literatúre (Home and the World in Slovak Writing), ktorú vydavateľsky pripravuje McGill-Queen’s University Press.