QuantERA Call 2023 Pre-Announcement

Konzorcium 26 financujúcich organizácii  z 22 európskych štátov združených v projekte QuantERA ERA-NET Cofund in Quantum Technologies  plánuje koncom januára 2023 vyhlásiť výzvu QuantERA Call 2023 na témy:

  • Quantum Phenomena and Resources
  • Applied Quantum Science

Termín uzávierky podávania návrhov projektov: 11. máj 2023

Podrobnejšie informácie sú dostupné na:

https://quantera.eu/call-2023-pre-announcement/

Uznesením č. 403 vyčlenilo Predsedníctvo SAV pre výzvu QuantERA Call 2023 rozpočet 120 000€ na podporu 1 projektu na obdobie max. 36 mesiacov, z čoho spoluúčasť ústavu predstavuje sumu vo výške 45 000€.

KONTAKTNÁ OSOBA

Mgr. Martin Novák, PhD.

T:+ 421 2 57510 119

@:mnovak@up.upsav.sk