QuantERA Call 2023

VÝZVA OTVORENÁ

Konzorcium 36 financujúcich organizácii  z 29 európskych štátov združených v projekte QuantERA ERA-NET Cofund in Quantum Technologies vyhlásilo výzvu QuantERA Call 2023 na témy:

  • Quantum Phenomena and Resources
  • Applied Quantum Science

Harmonogram výzvy:  

Podrobnejšie informácie sú dostupné na: https://quantera.eu/call-2023-announcement/

Uznesením č. 403 vyčlenilo Predsedníctvo SAV pre výzvu QuantERA Call 2023 rozpočet 120 000€ na podporu 1 projektu na obdobie max. 36 mesiacov, z čoho spoluúčasť ústavu predstavuje sumu vo výške 45 000€.

KONTAKTNÁ OSOBA

Mgr. Martin Novák, PhD.

T: + 421 2 57510 119

@: mnovak@up.upsav.sk