TANDEM PROGRAM SAV – CNRS – výzva excelentného výskumu na roky 2024 – 2026


Od roku 2018 sa program TANDEM snaží o excelentnosť v spoločenských a humanitných vedách tým, že spája českých a francúzskych kolegov s cieľom zintenzívniť vedeckú spoluprácu v rámci Európskeho výskumného priestoru. Od roku 2023 sa otvára možnosť spolupráce aj pre slovenských vedcov SAV.
Program je spoločnou iniciatívou CEFRES-u, Francúzskeho národného výskumného centra (CNRS) a Slovenskej akadémie vied (SAV).

Bývalí členovia programu TANDEM v ČR získali dva ERC granty.

Cieľom programu TANDEM je združenie dvoch výskumníkov okolo spoločného výskumného projektu, ktorý vedie k podaniu návrhu projektu do niektorého z európskych alebo medzinárodných výskumných programov (Horizon Europe, ERC, ANR alebo pod. Program spája:

  • jedného vedca zo Slovenskej akadémie vied a jedného vedca z CNRS (The French National Centre for Scientific Research).
  • výzva je otvorená do 29. februára 2024

Znenie výzvy so všetkými podrobnosťami nájdete tu:

Prihlášku na Program Tandem si môžete stiahnuť tu: