TRANSCAN-3 JTC2024 Pre-announcement

TRANSCAN-3 ERA-NET: Sustained collaboration of national and regional programmes in cancer research

The JTC 2024 of TRANSCAN-3 will focus on: „Translational research for new combination therapies against cancer: new opportunities for translational research“

Konzorcium ERA-NET TRANSCAN-3, má za cieľ koordinovať národné a regionálne programy financovania výskumu v oblasti translačného výskumu rakoviny. Organizácie  združené v eranete TRANSCAN-3 , pripravujú v apríli vyhlásenie spoločnej výzvy na predkladanie návrhov projektov na tému:

„Combination therapies against cancer: new opportunities for translational research“

26. apríl 2024Vyhlásenie výzvy na predkladanie návrhov pre-proposals projektov
5. júl 2024Uzávierka na predkladanie návrhov projektov
29. november 2024        Vyhlásenie výzvy na predkladanie návrhov full-proposals projektov
Apríl 2025 Vyhlásenie výsledkov
September 2025 Štart projektov

Predsedníctvo SAV uznesením č. 77 vyčlenilo pre organizácie SAV indikatívny rozpočet do výšky 120 000€ na podporu jedného projektu na tri roky (spoluúčasť ústavu je 45 000€ na tri roky), v štruktúre  40 000€/1 projekt/rok, z čoho 15 000€/1 projekt/rok predstavuje spoluúčasť ústavu.

Bližšie informácie o pripravovanej výzve:

https://transcan.eu/news-and-resources/updates/preliminary-announcement-upcoming-call-jtc-2024.kl

KONTAKTNÁ OSOBA

Ing. Katarína Bibová

T: 02/ 57510 136

@: bibova@up.upsav.sk