TRANSCAN-3-ERA-NET: Sustained collaboration of national and regional programmes in cancer research

Konzorcium ERA-NET TRANSCAN-3, v nadväznosti na predchádzajúci ERA-NET TRANSCAN-2, má za cieľ koordinovať národné a regionálne programy financovania výskumu v oblasti translačného výskumu rakoviny. Organizácie  združené v eranete TRANSCAN-3 , pripravujú v máji vyhlásenie spoločnej výzvy na predkladanie návrhov projektov na tému:

„Novel translational approaches to tackle the challenges of hard-to-treat cancers from early diagnosis to therapy „

Orientačný harmonogram výzvy:

23. máj  2022Vyhlásenie výzvy na predkladanie návrhov pre-proposals projektov
Jún 2022                             Uzávierka na predkladanie návrhov projektov 
December 2022        Vyhlásenie výzvy na predkladanie návrhov full-proposals projektov
Apríl 2023                         Vyhlásenie výsledkov
September 2023                        Štart projektov

Predsedníctvo SAV uznesením č. 77 vyčlenilo pre organizácie SAV indikatívny rozpočet do výšky 120 000€ na podporu jedného projektu na tri roky, v štruktúre  40 000€/1 projekt/rok, z čoho 15 000€/1 projekt/rok predstavuje spoluúčasť ústavu.

Bližšie informácie o pripravovanej výzve:

https://transcan.eu/news-and-resources/updates/new-funding-opportunity-preannouncement.kl

KONTAKTNÁ OSOBA

Ing. Katarína Bibová

T: 02/ 57510 136

@: bibova@up.upsav.sk