Water4All Joint Call 2022 Pre-announcement

Konzorcium organizácií združených v partnerstve Water security for the planet – Water4All, pripravuje v januári vyhlásenie spoločnej výzvy na predkladanie návrhov projektov na tému

“Management of water resources for increased resilience, adaptation and mitigation to hydroclimatic extreme events”.

Predsedníctvo SAV uznesením č. 58 vyčlenilo pre organizácie SAV indikatívny rozpočet na podporu dvoch projektov, a to do výšky 40 000€/1 projekt/rok, z čoho 15 000€/1 projekt/rok predstavuje spoluúčasť ústavu.

Bližšie informácie o pripravovanej výzve:

http://www.waterjpi.eu/joint-calls/joint-call-2022-water4all

Kontaktná osoba

Mgr. Martin Novák, PhD.

T: 02/ 57510 119
@: mnovak@up.upsav.sk