Druhá etapa podpory projektov MVTS: deadline 19. august 2022

Odbor medzinárodnej spolupráce si vás dovoľuje upozorniť na možnosť požiadať o podporu na riešenie nových projektov medzinárodných programov typu „B“, ktoré dostávajú finančné prostriedky zo zahraničia a neprechádzajú domácou evaluáciou v rámci  druhej etapy prideľovania podpory MVTS o pridelenie finančných prostriedkov môžu riešitelia požiadať  prostredníctvom formulára „Žiadosť o finančnú podporu projektu MVTS z rozpočtových prostriedkov SAV“.

Žiadosti sa podávajú písomne na Odbore medzinárodnej spolupráce Úradu SAV a elektronicky na email: bibova@up.upsav.sk

Termín uzávierky je 19. august 2022.

Všetky doterajšie žiadosti (ostatné multilaterálne projekty MVTS (INTAS, ERDF vrátane Interreg, ETC/BD EÚ, CULTURE, Socrates, Leonardo, GDRE, UNESCO, NATO, IAEA, IEA, NSF, NIH, IVF atď.), ktorých projekty pokračujú z minulého roka sú automaticky zaradene do evidencie na podporu v r. 2022.

Ak došlo v projektoch k predĺženiu alebo inej zmene, je potrebné podať aktualizovanú žiadosť.

KONTAKTNÁ OSOBA

Ing. Katarína Bibová

T:+ 421 2 57510 136

@: bibova@up.upsav.sk