Experts wanted! EIG CONCERT-JAPAN Joint Call on „Digital Transformations and Robotics in Sustainable Agriculture „

Odbor medzinárodnej spolupráce hľadá expertov/expertky pre hodnotenie medzinárodnej výzvy na tému dizajnu materiálov – „Digital Transformations and Robotics in Sustainable Agriculture „.

Výzva je organizovaná konzorciom European Interest Group (EIG) CONCERT-Japan, ktoré sa zameriava na podporu vedecko-inovačnej spolupráce medzi vybranými európskymi krajinami           a Japonskom. Viac o 11. výzve nájdete tu. Uzávierka výzvy je 23. júla 2024.

V ďalšej fáze bude každý projektový návrh posúdený viacerými expertmi, ktorí vypracujú hodnotiace online odborné posudky v termíne od 1.8.-12.9.2024. Za každý posúdený projekt konzorcium poskytuje odmenu 50 €.

V prípade, že máte záujem zapojiť sa ako expert a získať tak cennú skúsenosť s evaluačným procesom medzinárodnej výzvy, prosím,  kontaktujte odbor medzinárodnej spolupráce  najneskôr do 14.6.2024.

K správe, prosím, priložte svoje stručné CV a vyplnený Online Evaluators Form, ktorý je k dispozícii v prílohe spolu s ďalšími informáciami.

Form for Online Expert Evaluators

Guidelines for the evaluation process

KONTAKTNÁ OSOBA:

Ing. Silvia Kecerová, PhD.

T:+ 421 2 57510 118

@: kecerova@up.upsav.sk