Medzinárodná cena SAV

O cene

Slovenská akadémia vied každoročne udeľuje Medzinárodnú cenu SAV. Cena sa udeľuje cudziemu štátnemu príslušníkovi ako osobitný prejav uznania za vynikajúce dielo, ktoré má vzťah k Slovensku, vždy v jednej z nasledujúcich oblastí: v oblasti vied o spoločnosti a kultúre, v oblasti prírodných vied a v oblasti technických vied. Návrh na udelenie ceny predkladá Vedeckej rade SAV Porota pre udeľovanie Medzinárodnej ceny SAV na základe návrhov inštitúcií alebo jednotlivcov pôsobiacich v oblasti kultúry, vedy a techniky. Cenu udeľuje Vedecká rada SAV raz do roka ku Dňu Ústavy SR.

Prehľad laureátov MC SAV za roky 1997-2021

Prírodné vedy

 • 1997
  Prof. Wolfgang Schaper (Nemecko)
  Medicína
 • 2000
  Dr. Giordano Cevolani (Taliansko)
  Astronómia
 • 2003
  Prof. Ing. Ladislav Emanuel Roth (Spojené štáty americké)
  Kozmický výskum
 • 2006
  Prof. Josef Jiricny (Švajčiarsko)
  Onkológia
 • 2009
  Prof. Pawan Kumar Singal (Kanada)
  Kardiovaskulárna fyziológia a patofyziológia
 • 2012
  Prof. Richard Kettmann (Belgicko)
  Virológia
 • 2015
  Prof. Anthony J. Wilkinson (Veľká Británia)
  Molekulárna biológia
 • 2019
  Prof. Mark Hillery (Spojené štáty americké)
  Kvantová fyzika

Vedy o spoločnosti a kultúre

 • 1998
  Prof. Mikuláš Luptáčik (Rakúsko)
  Ekonomika
 • 2001
  Doc. PhDr. Vilém Prečan (Česká republika)
  História
 • 2004
  Prof. Dr. hab. Tadeusz Zasepa (Poľsko)
  Teológia, pedagogika
 • 2007
  Prof. Akihiro Ishikawa (Japonsko)
  Sociológia
 • 2010
  Prof. Milan Togner (Česká republika)
  Dejiny výtvarného umenia
 • 2013
  Prof. Emeritus Anthony-Emil N. Tachiaos (Grécko)
  História, kultúra, cirkevné dejiny
 • 2017
  Prof. Dr. hab. Joanna Goszczyńska (Poľsko)
  Literárnovedná slavistika a slovakistika
 • 2020
  Prof. Antoine Mares (Francúzsko)
  Dejiny strednej Európy

Technické vedy

 • 1999
  Ing. Arch. Maria Ada Weberova & Ing. Arch. Marian Weber (Švajčiarsko)
  Architektúra
 • 2002
  Prof. Herbert Mang (Rakúsko)
  Mechanika
 • 2005
  Prof. Susan McKenna-Lawlor (Írsko)
  Kozmická fyzika a technika
 • 2008
  Dr. Géza Konczos (Maďarsko)
  Fyzika
 • 2011
  Univ. Prof. Dipl. Ing. Dr. Techn. Hans-Peter Degischer (Rakúsko)
  Materiálny výskum, fyzikálna metalurgia
 • 2014
  Prof. Dr. Ing. Pavel Cheben (Kanada)
  Integrovaná optika, nanofotonika
 • 2018
  Prof. Michael John Reece (Veľká Británia)
  Moderné keramické materiály
 • 2021
  Prof. YangQuan Chen (Spojené štáty americké)
  Strojárstvo, robotika, mechatronika